Meat/Meet the professionals

Vlees kan alleen maar lekker en veilig zijn als het van op de weide of in de stal tot wanneer het op ons bord belandt met veel zorg en vakkennis wordt omringd. Dat hebben we willen benadrukken door als slagzin voor ons bedrijf ‘Meat the professionals’ te kiezen. We maken er bij Matanza een erezaak van om enkel te werken met vakmensen die terecht fier zijn op wat ze doen. Boeren en kwekers die we persoonlijk kennen en bij wie we geregeld over de vloer komen om te zien welke inspanningen ze leveren om hun dieren te verzorgen en te voeden.

Diezelfde professionaliteit en beroepsfierheid willen ook wij aan de dag leggen. De voorbije jaren hebben we daarom voortdurend geïnvesteerd om de beste medewerkers aan te trekken. Slachters, versnijders en beenhouwers die ons respect voor dieren en onze passie voor lekker, veilig en gezond voedsel delen. We hebben een moderne werkomgeving gebouwd die vanzelfsprekend beantwoordt aan alle hygiënische voorschriften maar waar we vooral ook dagelijks onze kennis van het vlees kunnen tonen.

Het kwam ons goed uit dat in het Engels ‘meat’ (vlees) hetzelfde klinkt als ‘meet’ (ontmoet). We willen immers niet alleen heel dicht staan bij onze leveranciers maar ook bij onze eindconsumenten. De korte tijd die verloopt tussen de slacht en de levering en de geringe afstand tussen de kweker en de eindconsument is daar een belangrijke indicatie voor. Ons vlees heeft niet de halve wereldbol rondgereisd vooraleer het op uw bord terechtkomt. We willen voortdurend voeling houden met alle belanghebbende partijen. We willen iedereen ontmoeten en in de ogen kijken. En iedereen is bij ons steeds welkom.

Akkoord, Matanza is niet meer de traditionele slagerij, die onze ouders destijds uitbaatten, in Maarkedal, en waar we de stiel hebben leren kennen en waarderen. Toen we deze slachterij in Ronse enkele jaren geleden kochten, zijn we een nieuw hoofdstuk in de familiegeschiedenis begonnen. Het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover onze klanten is echter onveranderd gebleven. Als dat synoniem is voor ‘ambachtelijk’, dan zijn we nog steeds ambachtelijke slagers.

Els en Steven Vander Stichelen
Zaakvoerders

Neem contact met ons op »

webdesign Flockdesign Ronse